پرسشنامه شخصیتی NEO

روانشناس من | معرفی و نوبت دهی و فروش نوبت ویزیت روانشناسان، روانپزشکان و پزشکان به صورت آنلاین

روانشناس من

My psychologist
مرکز مشاوره: ۳۸۸۴۵۴۳۵-۰۵۱        ساعت پاسخگویی: ۱۵ الی ۲۰
×
My psychologist
به سایت روانشناس من خوش آمدید
نام کاربری (شماره موبایل)
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
رمز عبور
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
×
سایت روانشناس من | بازیابی پسورد
نام کاربری (شماره موبایل)*
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
×
سایت روانشناس من | بازیابی آزمون روانشناختی
پرسشنامه شخصیتی NEO
NEO-PI-R

این آزمون شامل 240 سوال پنج گزینه ای می باشد که جهت آشنایی با ویژگی های شخصیتی شما در نظر گرفته شده است. لطفا پس از مطالعه هر سوال گزینه منطبق خودتان را انتخاب نمایید. در این آزمون هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد.

۱ - من آدم نگرانی نیستم.
۲ - من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم.
۳ - من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.
۴ - من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم.
۵ - من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم ، مشهورم.
۶ - من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
۷ - من معمولا از جمعیتهای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز می کنم.
۸ - مائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی برای من اهمیت چندانی ندارند .
۹ - من آدم حیله گر و مکاری نیستم.
۱۰ - من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.
۱۱ - من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.
۱۲ - من آدمی مسلط، قوی و قاطع هستم.
۱۳ - بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.
۱۴ - بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند.
۱۵ - من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم.
۱۶ - من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.
۱۷ - من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم.
۱۸ - من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی می کنم.
۱۹ - من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم.
۲۰ - من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.
۲۱ - من به ندرت در کارها زیاده روی می کنم.
۲۲ - من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.
۲۳ - من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.
۲۴ - من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی آید.
۲۵ - من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.
۲۶ - من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.
۲۷ - من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.
۲۸ - من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد.
۲۹ - رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.
۳۰ - در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.
Refernces
[1] Boyle, G.J., G. Matthews, and D.H. Saklofske, The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Personality Measurement and Testing (Volume 2). 2008: SAGE Publications.
[2] Costa P. T. and McCrae R. R, and D.H. NEO™ Personality Inventory-3. Interpretive Report.
[3] McCrae, R.R., NEO-PI-R Data from 36 Cultures, in The Five-Factor Model of Personality Across Cultures. 2002, Springer US: Boston, MA. p. 105-125.
[4] Luminet, O., et al., Relation Between Alexithymia and the Five-Factor Model of Personality: A Facet-Level Analysis. Journal of Personality Assessment, 1999. 73(3): p. 345-358.
سایت روانشناس من
روانشناس من
درباره خدمات
این سایت خدمات روانشناختی آنلاین را در جهت کاهش هزینه های مشاوره و درمان ارائه می کند.
سایت روانشناس من
طراح سایت | سایت روانشناس من
سایت روانشناس من