پرسشنامه شخصیتی NEO

روانشناس من | معرفی و نوبت دهی و فروش نوبت ویزیت روانشناسان، روانپزشکان و پزشکان به صورت آنلاین

روانشناس من

My psychologist
مرکز مشاوره: ۳۸۸۴۵۴۳۵-۰۵۱        ساعت پاسخگویی: ۱۵ الی ۲۰
×
My psychologist
به سایت روانشناس من خوش آمدید
نام کاربری (شماره موبایل)
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
رمز عبور
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
×
سایت روانشناس من | بازیابی پسورد
نام کاربری (شماره موبایل)*
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
×
سایت روانشناس من | بازیابی آزمون روانشناختی
پرسشنامه شخصیتی NEO
NEO-FFI-3

این آزمون شامل 60 سوال پنج گزینه ای می باشد که جهت آشنایی با ویژگی های شخصیتی شما در نظر گرفته شده است. لطفا پس از مطالعه هر سوال گزینه منطبق خودتان را انتخاب نمایید. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد.

۱ - من اصولا شخص نگرانی نیستم.
۲ - دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.
۳ - دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.
۴ - سعی می کنم در مقابل همه مودب باشم.
۵ - وسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه می دارم.
۶ - اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
۷ - زود به خنده می افتم.
۸ - هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می دهم.
۹ - اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
۱۰ - به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده انجام شوند.
۱۱ - هنگامی که تحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.
۱۲ - خودم را فرد سرحال و زنده ای نمی دانم.
۱۳ - نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.
۱۴ - بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم.
۱۵ - فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.
۱۶ - به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
۱۷ - واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
۱۸ - فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض ، فقط به سر در گمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
۱۹ - همکاری را بر رقابت ترجیح می دهم.
۲۰ - سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
۲۱ - اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
۲۲ - همیشه برای کار آماده ام.
۲۳ - شعر تقریبا اثری در من ندارد.
۲۴ - نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.
۲۵ - دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
۲۶ - گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
۲۷ - غالبا ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.
۲۸ - اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.
۲۹ - معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آنها از شما سوء استفاده می کنند.
۳۰ - قبل از شروع هرکاری وقت زیادی تلف می کنم.
Refernces
[1] Boyle, G.J., G. Matthews, and D.H. Saklofske, The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Personality Measurement and Testing (Volume 2). 2008: SAGE Publications.
[2] Costa P. T. and McCrae R. R, and D.H. NEO™ Personality Inventory-3. Interpretive Report.
[3] McCrae, R.R., NEO-PI-R Data from 36 Cultures, in The Five-Factor Model of Personality Across Cultures. 2002, Springer US: Boston, MA. p. 105-125.
[4] Luminet, O., et al., Relation Between Alexithymia and the Five-Factor Model of Personality: A Facet-Level Analysis. Journal of Personality Assessment, 1999. 73(3): p. 345-358.
سایت روانشناس من
روانشناس من
درباره خدمات
این سایت خدمات روانشناختی آنلاین را در جهت کاهش هزینه های مشاوره و درمان ارائه می کند.
سایت روانشناس من
طراح سایت | سایت روانشناس من
سایت روانشناس من