آزمون های روانشناختی

روانشناس من | معرفی و نوبت دهی و فروش نوبت ویزیت روانشناسان، روانپزشکان و پزشکان به صورت آنلاین

روانشناس من

My psychologist
مرکز مشاوره: ۳۸۸۴۵۴۳۵-۰۵۱        ساعت پاسخگویی: ۱۵ الی ۲۰
×
My psychologist
به سایت روانشناس من خوش آمدید
نام کاربری (شماره موبایل)
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
رمز عبور
رمز عبور را فراموش کرده ام؟
×
سایت روانشناس من | بازیابی پسورد
نام کاربری (شماره موبایل)*
لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده نمایید.
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(فرم 71 سوالی)
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(فرم 370 سوالی)
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
پرسشنامه تشخیص روانی MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(فرم 567 سوالی)
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3
Millon Clinical Multiaxial Inventory III
پرسشنامه شخصیتی NEO
پرسشنامه شخصیتی NEO
NEO Personality Inventory
(فرم کوتاه)
پرسشنامه شخصیتی NEO
پرسشنامه شخصیتی NEO
NEO Personality Inventory
(فرم بلند)
چک لیست علائم اختلالات روانی
چک لیست علائم اختلالات روانی
Symptom CheckList (SCL-90)
تیپ نمای مایزر-بریگز
تیپ نمای مایزر-بریگز
Myers-Briggs Type Indicator
(60 سوالی)
تیپ نمای مایزر-بریگز
تیپ نمای مایزر-بریگز
Myers-Briggs Type Indicator
(87 سوالی)
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک
Beck Depression Inventory
(فرم کوتاه)
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه اضطراب بک
Beck Anxiety Inventory
سایت روانشناس من
روانشناس من
درباره خدمات
این سایت خدمات روانشناختی آنلاین را در جهت کاهش هزینه های مشاوره و درمان ارائه می کند.
سایت روانشناس من
طراح سایت | سایت روانشناس من
سایت روانشناس من
×
سایت روانشناس من | هزینه تفسیر آزمون
قابل توجه شما مُراجع گرامی
در پایان آزمون شما می توانید تعیین کنید که تفسیر آزمون به متخصص خودتان ارجاع شود.